nieuws

Nieuwe website online!

Mei 2015

Reeds jaren werken we aan de ontwikkeling van een integrale aanpak: van het operationeel oplossen van financiële bedrijfskwesties, over een procesgerichte benadering van een bedrijfsorganisatie, tot een integrale aanpak van veranderingstrajecten.

 

We bundelen nu alle elementen in een geïntegreerde visie op het bouwen aan duurzame en wendbare organisaties. Onze nieuwe website is daarvan het visuele resultaat.

 

In drie werkterreinen hebben we ervaring en know how opgebouwd: de strategie van een bedrijf en hoe die afgestemd raakt in de hele organisatie, de financiële organisatie en het financieel beheer, en het procesmatig beheren van de bedrijfsactiviteiten.

 

Met een concrete oplossingsgerichte aanpak in ieder van deze drie werkterreinen focussen we tegelijk op het realiseren van meerwaarde op het vlak van organisatieontwikkeling, managementontwikkeling en het omgaan met verandering.

 

We hanteren verschillende werkvormen: interim management, trainingen en workshops, en coaching.

 

De kubus maakt het samenspel van de verschillende dimensies in onze aanpak eenvoudig en bevattelijk, en gidst u door de website.

 

We wensen u een fijne ontdekking van onze nieuwe webstek! We horen graag uw reacties!