Het leven van de bever als metafoor voor het bouwen aan duurzame en wendbare organisaties.

De bever leeft aan en in het water en is een ijverige bouwer, die alle elementen van de directe omgeving integreert.

Bevers zijn sociaal en zorgzaam, zij leven met hun jongen tot meerdere generaties.

 

Als onderkomen bouwen zij een beverburcht. Met een veilige ingang onder water, meerdere kamers en een eetvoorraad biedt de beverburcht alle comfort voor de behoeften van zijn bewoners.

De bever velt bomen en creëert open ruimte. Met de gevelde bomen bouwt de bever een dam. Het opgehouden water vormt een poel.

 

In de beverpoel neemt de voedselrijkheid toe. De bever regelt het waterpeil in de poel op een ingenieuze manier om veilig toegang te houden tot de burcht.

De afdamming zorgt voor rivierarmen en draagt bij tot delta-vorming. De bever zorgt voor landschapsdynamiek en biodiversiteit.

 

Wanneer de bevers verder trekken, valt de poel geleidelijk aan terug droog en ontstaat een nieuw en vruchtbaar grasland waar andere dieren ruimte en voedsel vinden en zich verder ontwikkelen.

Wij geloven in het potentieel van mensen en in het potentieel van het samenwerken van mensen. Wij zijn geboeid door mensen die zich achter een gemeenschappelijk doel scharen en die zich organiseren in teams en processen om dat doel invulling te geven. Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van mensen en aan het ontwikkelen van het samenwerken van mensen, zodat zij hun individuele en gezamenlijke doelstellingen kunnen realiseren.

 

Wij kiezen om te bouwen aan duurzame en wendbare organisaties.

wendbaarheid

Wendbaarheid gaat in essentie over het omgaan met veranderingen. Veerkrachtige organisaties benutten de veranderingen die impact hebben op hun werking om verder te ontwikkelen en zelf vorm te geven aan de toekomst.

 

Bever Management gaat op twee manieren om met verandering: het methodisch beheren van geplande veranderingstrajecten en het bevorderen van een voortdurend veranderingsbewuste, open bedrijfscultuur die de wendbaarheid van organisaties verhoogt.

duurzaamheid

Duurzaamheid drukt zich uit in het welzijn en de betrokkenheid van de medewerkers. Ruimte om te groeien, persoonlijk én in de verantwoordelijkheden die worden opgenomen in de organisatie.

 

Duurzaamheid toont zich in het waardebewust omgaan met alle betrokkenen: medewerkers en hun gezinnen, klanten, leveranciers en investeerders.

 

Duurzaamheid manifesteert zich in de afstemming van de organisatie en het management met de missie, de waarden en de strategie.

bouwen

Bouwen wordt vaak enkel gezien als opbouwen, bijbouwen, aanbouwen. Ruimte creëren, afbreken en opruimen draagt evenzeer bij tot het bouwproces.

 

Wanneer we iets aanleren, dienen we soms evengoed iets af te leren, of dienen we iets op een andere manier aan te pakken. Het positieve behouden van het bestaande bouwwerk, het loslaten van die aspecten die willekeurig gegroeid of hun vervaldag voorbij zijn, en openstaan voor toekomstgerichte en toekomstcreërende plannen is een grote uitdaging.

missie

kernwaarden

nederigheid

In nederigheid vinden we onze juiste plaats, met twee voeten op de grond, en werken we vanuit onze grootste kracht.
Nederigheid maakt ons bewust van onze mogelijkheden en nodigt uit om die ten volle te gebruiken.
Nederigheid maakt ons bewust van onze grenzen en nodigt uit om die te verleggen in samenwerking met mekaar.

overvloed

Vanuit overvloed delen we graag al onze inzichten en ervaringen met mekaar, gunnen we mekaars aandeel in wat goed gaat en maken we tijd voor wie erom vraagt.


Overvloed maakt vrij, creëert ruimte om te groeien en versterkt het vertrouwen in de toekomst en het eigen creatieve vermogen.

verbondenheid

Vanuit de verbondenheid met onszelf kunnen we het beste uit onszelf naar boven halen en inzetten in onze opdrachten.
Vanuit onze verbondenheid met mekaar kunnen we mekaar beter begrijpen, kunnen we toch van inzicht en aanpak verschillen en zullen we uiteindelijk beter inspelen op mekaar.
Verbondenheid met onze geschiedenis leert ons wat maakt hoe we vandaag samenleven en samenwerken.
Verbondenheid met onze toekomst maakt ons gevoelig voor wat zich aandient en geeft ons de mogelijkheid de eigen toekomst mee vorm te geven.

Het samenvloeien van mijn opleiding sociologie (Universiteit Antwerpen) en bedrijfseconomie (Universiteit Antwerpen) heeft mijn gevoeligheid voor de menskant van bedrijven versterkt. Een loopbaan in financiële functies van auditor tot financieel eindverantwoordelijke heeft me vertrouwd gemaakt met de ins en outs van het strategisch en financieel beleid van een bedrijf, én met de integratie van de verscheidene bedrijfsfuncties in end-to-end bedrijfsprocessen.

Vorming in business process management (BPM) (Vlerick), personal coaching en change management (Antwerp Management School), master practitioner NLP (Arcturus), verbindende communicatie (Human Matters) en Innovatieve Arbeidsorganisatie (IAO) (Antwerp Management School) dragen essentieel bij in mijn aanpak. Deze voortdurende vorming en mijn jarenlange ervaring in interim management opdrachten in bedrijven in veranderingssituaties geeft me een rijke basis om met hart en ziel te bouwen aan duurzame en wendbare organisaties als business architect, interim manager, project manager (Prince II) en coach en als zaakvoerder van Bever Management.

team

Luc Belderbos

 
 

Vandaag werkt Bever Management ad hoc samen met zelfstandige freelancers.

 

Kunt u zich vinden in de missie van Bever Management, deelt u onze waarden, hebt u ervaring die waardevol is om bij te dragen in het bouwen aan duurzame en wendbare organisaties? Dan leren we u graag kennen en verkennen we samen hoe we kunnen samenwerken!

 

Neem contact met ons op en we spreken mekaar binnenkort!

interesse?

Hebt u interesse om deel te nemen aan dit platform?

 

Neem contact met ons op en we bekijken samen de planning!

vorming en intervisie

Het samenbrengen van de beste inzichten, inzichten verworven door de briljantste geesten uit de academische werelden, inzichten uit de pragmatische praktijk van de ondernemer, samengebracht in een integrale aanpak die voeding geeft aan de aanpak van de uitdagingen van morgen.

cases, ontwikkeling en co-creatie

Het delen van cases uit de praktijk, het samen ontwikkelen en challengen van nieuwe trainingen, ruimte maken voor co-creatie.

platform

Voortdurende vorming en bevraging zijn essentieel in de aanpak en ontwikkeling van Bever Management. Om die reden wil Bever Management ook een platform bieden en een netwerk creëren waar vorming en bevraging aan bod komen.

De beverburcht vindt u in Lubbeek,

Heideken 12.

 

Momenteel beschikken we over drie lokalen:

Populier

Berk

Wilg

 

Wifi, beeld/geluid installatie, flipchart, keuken en parkeergelegenheid is voorzien.

 

Wil u graag gebruik maken van onze accommodatie?

Neem contact met ons op en we bekijken samen de mogelijkheden!

Aan de rand van het Hageland, in Lubbeek, midden tussen Leuven, Tienen, Aarschot en Diest hebben we een ruimte gecreëerd waar we trainingen geven, coachinggesprekken voeren en workshops organiseren.

 

We ontvangen u graag in onze lokalen.

 

 

beverburcht

12 personen, training/workshop

4 personen, coaching/meeting 

4 personen, coaching/meeting

Midden in de velden kunt u even weg uit de drukte van alle dag, nieuwe ervaringen opdoen in een workshop, verfrissende inzichten verwerven tijdens een training, helderheid verwerven over de weg die voor u ligt.

 

U kunt hier ook een teammeeting houden. Samen met uw team een en ander op een rij zetten, herbronnen of stappen vooruit zetten in besluitvorming.

 

We begeleiden u graag!