strategie en afstemming

De strategie van uw organisatie geeft richting en focus aan alle activiteiten die gebeuren binnen uw organisatie.

Het managementteam bepaalt deze strategie en stuurt deze regelmatig bij. Door de nodige afstemming zit het hele bedrijf op dezelfde golflengte en krijgt uw organisatie de nodige vaart om de strategie te realiseren.

Bever Management heeft geen antwoorden op uw strategische kwesties, maar wij kunnen wel de juiste vragen stellen. In dialoog met het managementteam draagt Bever Management bij in het helder krijgen van de strategie van uw organisatie.

 

Bever Management draagt bij in de afstemming van die strategie doorheen uw organisatie om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen. Op die manier komt de strategie tot leven en wordt ze gedragen door alle medewerkers.

Missie, waarden, strategie... vaak wordt heel wat tijd gestopt om een en ander te definiëren, maar wordt de strategie niet breed in het bedrijf gecommuniceerd.

De missie en de waarden belanden vaak in de vergeethoek door de hektiek van alledag.

Onuitgesproken spanningen tussen de verklaarde waarden van het bedrijf en de bedrijfscultuur in de praktijk kunnen zorgen voor onbegrip en cynisme onder medewerkers, ook zelfs onder klanten. Zeggen wat u doet, en doen wat u zegt, is belangrijk om het nodige vertrouwen en afstemming te verkrijgen en te onderhouden in uw bedrijf.

 

Bever Management draagt ook bij in het tastbaar maken van de strategie in meetbare parameters, indicatoren die met verschillende invalshoeken een volledig beeld geven van de invulling van de strategie. Uw financiële afdeling speelt hier een belangrijke rol.

Door de strategie helder te krijgen, regelmatig bij te sturen en af te stemmen met alle teams en medewerkers bouwt u aan een duurzame en wendbare organisatie.

Met workshops en trainingen brengt Bever Management de kernwaarden van uw organisatie terug tot bij alle medewerkers: bewuster worden van de waarden, afstemming tussen de persoonlijke waarden en de bedrijfswaarden, toepassing van deze waarden in de dagelijkse praktijk binnen iedere functie en rol.

 

Trainingen rond communicatie, overleg, vertrouwen en betrouwbaarheid dragen bij tot een transparante en doorleefde bedrijfscultuur die de realisatie van de strategie mogelijk maakt. Dat verhoogt de betrokkenheid: mensen zeggen vaker wat ze écht denken, gaan de discussie ten gronde aan, steunen de genomen beslissingen en voeren ze mee uit.

Bever Management begeleidt management- teams en organisaties in het helder krijgen van hun strategie en in het vertalen en afstemmen van die strategie in het hele bedrijf, in iedere functie en in ieder proces.

Vaak is business partnering dan de aangewezen werkvorm.

Bever Management coacht teams en managers in het demonstreren van de kernwaarden van uw organisatie, én in het afstemmen van hun rol en activiteiten met de bedrijfsstrategie.

Medewerkers voor wie de strategie van het bedrijf niet duidelijk is, of voor wie het onduidelijk blijft hoe hun werk bijdraagt in de realisatie van de strategie, zijn niet écht mee. Vergaderingen worden dan soms ervaren als tijdverlies. De betrokkenheid van deze medewerkers is eerder laag, ze zeggen zelden wat ze echt denken en beslissingen worden weinig ondersteund. Het stuwende potentieel van deze medewerkers wordt niet volledig aangesproken.