omgaan met verandering

Verandering is continu. De enige zekerheid is de vaststelling van voortdurende verandering. Hoe gaan we om met veranderingen?

Reageren we op veranderingen?

Trachten we proactief zo snel als nodig op voorspelbare veranderingen in te spelen?

Hebben we continu al onze zintuigen open voor hoe wij en onze omgevingen evolueren, en handelen we transformatief in het voortdurend vormgeven aan de eigen toekomst?

Bever Management gaat op twee manieren om met verandering:

het methodisch beheren van geplande veranderingstrajecten en

het bevorderen van een voortdurend veranderingsbewuste, open bedrijfscultuur die de wendbaarheid van organisaties verhoogt.

Het methodisch beheren van geplande veranderingstrajecten maakt gebruik van de klassieke methoden en technieken van veranderingsbeheer. Daarbij wordt gefocust op de menskant van veranderen om succesvol om te gaan met verwachtingen en weerstanden. Tegelijk wordt beroep gedaan op specifieke leiderschapskwaliteiten en worden alle belanghebbenden op een gepaste manier betrokken bij de geplande verandering.

 

Met een veranderingsbewuste, open bedrijfscultuur verhoogt de organisatie de eigen wendbaarheid. De organisatie wordt dan gekenmerkt door een externe oriëntatie met de blik naar buiten, door verbindend leiderschap, door een flexibele werkorganisatie en door flexibele bedrijfsprocessen. Inspelen op veranderingen wordt dan gemakkelijker en wordt de ‘normale manier van doen’ in de organisatie. Innovatie en transformatie gaan dan hand in hand.

Om een veranderingsbewuste, open bedrijfscultuur te bevorderen, zijn vaak drie verschuivingen te maken: van initiatief door het management naar initiatief door de betrokken medewerkers, van plannen om te veranderen naar uitnodigen om te vernieuwen, van aansturing naar organische dynamiek.

 

Bewust omgaan met de menskant van veranderen, zowel in projectmatige veranderingstrajecten als in het bevorderen van een veranderingsbewuste bedrijfscultuur, is bouwen aan duurzame en wendbare organisaties.

Bever Management is daar sterk in.