managementontwikkeling

Bever Management benadert management- ontwikkeling op een holistische manier: zowel vanuit een individueel als vanuit een collectief perspectief, zowel vanuit attitudes als vanuit een structurele component.

Leiderschap binnen een organisatie begint bij persoonlijk leiderschap. Persoonlijk leiderschap betekent bewuster worden van de eigen overtuigingen, waarden en vaardigheden, maar betekent ook zelf betrouwbaar zijn, vertrouwen wekken en bewust omgaan met vertrouwen geven. Het impliceert ook dat leidinggevenden de kernwaarden van het bedrijf zelf demonstreren. Bever Management traint en coacht leidinggevenden in hun groei in persoonlijk leiderschap.

Bever Management begeleidt leidinggevenden ook in het aanscherpen van vaardigheden als: besluitvaardigheid, daadkracht, delegeren, prioriteiten stellen, plannen en tijdbeheer, evalueren en coachen.

Bever Management begeleidt organisaties in het optimaal structureren van het overleg. Overleg over de juiste thematiek, op het juiste moment en met de juiste mensen, geen ervaring van tijdverlies, vergaderingen die tot tastbare uitkomsten leiden, uitkomsten die gedragen en gecommuniceerd worden.

Individuele managementkwaliteiten komen tot hun volle waarde in een hecht managementteam.

 

De manier waarop overleg georganiseerd wordt, en de manier waarop besluiten genomen en gecommuniceerd worden, zijn belangrijk voor de hele organisatie. Alles start met vertrouwen en met de veiligheid om zich kwetsbaar te kunnen opstellen. Een managementteam funtioneert pas optimaal wanneer er voldoende vertrouwen is tussen de managers. Dat creëert ruimte voor discussies ten gronde die de besluitvorming voluit ten goede komen. De genomen beslissingen worden door de managers écht gedragen en uitgevoerd.

 

Bever Management begeleidt managementteams in dit proces en bouwt op die manier aan duurzame en wendbare organisaties.