nieuws

Maak van uw budget geen dwangbuis.

Kies voor een flexibele en wendbare aanpak!

September 2015

Met de zomervakantie achter de rug krijgt de budgetoefening in de meeste bedrijven nu alle aandacht. De resultaten van het lopende jaar worden kritisch bekeken. Er wordt nagedacht over de opportuniteiten en de risico’s voor volgend jaar. Dit alles wordt vertaald in een cijfermatig beeld. Dat budget wordt de toetssteen voor de prestaties van uw bedrijf in het volgende jaar.

We leven echter in een snel evoluerende wereld. Idealiter willen we flexibel inspelen op die evolutie. We hebben behoefte aan een wendbare organisatie.

 

Helpt uw budgetoefening uw organisatie daarbij, of voelt uw budget vaak meer aan als een dwangbuis? Hoeveel tijd besteden u en uw medewerkers aan de opmaak van het budget? Hoeveel tijd spenderen u en uw medewerkers aan het uitleggen van de verschillen tussen de realiteit van dit kwartaal en het budget dat vorig jaar werd opgemaakt? Helpt deze variantie-analyse u écht vooruit in de ontwikkeling van uw bedrijf? Uw business laat zich moeilijk vatten in het keurslijf van een budgettair kalenderjaar? Hebt u dit jaar al kansen gemist in de markt omdat uw budget u minder bewegingsruimte toelaat dan nodig om in te pikken op de veranderingen die rondom uw bedrijf gebeuren?

 

Bouwen aan duurzame en wendbare organisaties vraagt om flexibele beheerssystemen, het budget is een van die ‘systemen’. Omwille van planningsbehoeften (liquiditeiten, fiscale planning, capaciteitsbehoeften, enz.) kunt u zich verlaten op projecties en forecasts. Om de prestaties van uw bedrijf te toetsen kunt u beroep doen op goed gekozen parameters (KPI’s) en vergelijkende maatstaven en benchmarks. U kan met rolling forecasts werken, die u voortdurend een vooruitzicht geven in een tijdshorizon aangepast aan uw bedrijfsactiviteiten.

 

Dit zijn slechts enkele elementen in een aanpak die toelaat om flexibel in te spelen op kansen of bedreigingen in de markt. U houdt overzicht, u verwerft inzicht, én u kan flexibel inspelen op wat uw markt vraagt, nù.

 

U en uw medewerkers besteden minder tijd aan het analyseren waarom de realiteit van vandaag afwijkt van hoe u daarover dacht twaalf maanden geleden. U kan zich richten op wat zich vandaag voordoet en zich voor morgen aandient, én u kan daar nù op inspelen, zonder dat uw budget daarbij een hindernis vormt.

 

Wij vertellen u graag meer over een flexibele aanpak opdat u kan bouwen aan een duurzame en wendbare bedrijfsorganisatie!

 

Maak een afspraak voor een verhelderend gesprek.

Wij luisteren graag naar u.