training

kmo-portefeuille

Bever Management ontwikkelt trainingen in functie van de vraag van uw organisatie. Wij zetten trainingen en workshops graag in om met een groep mensen te werken aan ervaringsgerichte bewustwording. Kennisoverdracht en theoretische inzichten maken deel uit van onze trainingen, maar het belangrijkste in onze aanpak is de herkenbaarheid en toepasbaarheid van wat getraind wordt binnen de operationele context van de deelnemers. Veel aandacht gaat in onze trainingen naar bewustwording en ervaring omdat deze twee aspecten bij uitstek zorg dragen voor een effectieve impact van de training op het gedrag van de deelnemers.

De thematieken van de trainingen houden verband met onze drie werkterreinen: strategie en afstemming, dynamisch aansturen en bedrijfsprocessen. Tegelijk ontwikkelen wij workshops die sterk inzetten op het realiseren van de meerwaarde op het vlak van organisatieontwikkeling, managementontwikkeling en het omgaan met veranderingen.

Bever Management ontwikkelt trainingen en workshops op maat, enkele thematische voorbeelden:

  • vertrouwen en overleg in de organisatie

  • verbindende communicatie en verbindend leiderschap

  • kwetsbaar durven

  • levende bedrijfswaarden, demonstratie van topmanagement tot  klantenervaring

  • procesmatig ondernemen

  • methodisch beheren van geplande veranderingen

  • verhogen van de wendbaarheid van de organisatie

  • strategie voor iedereen, iedereen strategisch

  • finance als business partner

  • de rol van een proceseigenaar en een procesteam binnen een  functionele organisatie

Trainingen worden soms ook aangeboden in open inschrijving.

 

Bever Management organiseert de trainingen en workshops in de lokalen van uw organisatie, in de beverburcht of op een locatie van uw keuze.

 

Contacteer ons om onze aanpak te leren kennen. Wij luisteren graag naar uw vraag!

 

getuigenis

"Het vinden van een managementtraining die het gewenste effect heeft op de ontwikkeling van de organisatie en de deelnemers, is zoiets als het zoeken naar de spreekwoordelijke speld in de hooiberg. Een eerste belangrijke stap hierin is het kiezen van een flexibele, klantgerichte opleider, die zichzelf en de organisatie in vraag durft te stellen. Bever Management heeft op dit vlak de verwachtingen ruimschoots ingelost. De down to earth aanpak, het uitselecteren van voor onze organisatie relevante thema’s en de wijze waarop Luc deze thema’s overbracht op zijn publiek, hebben daadwerkelijk toegevoegde waarde voor de organisatie gecreëerd."

 

Peter, Logistiek verantwoordelijke, Sapa Building Systems Benelux, januari 2015

Bever Management zet trainingen in als aanvullend instrument bij de invulling van business partnering opdrachten, maar een trainingstraject kan ook zelfstandig worden opgezet. Aansluitend aan een trainingstraject kan met het inzetten van coaching zorg gedragen worden voor verdere individuele begeleiding en voor de effectieve impact van de training op het gedrag van de deelnemers.