business partnering

Bever Management zet zich op verschillende manieren in om te bouwen aan duurzame en wendbare organisaties.

 

Business partnering is een vorm die zich uitstekend leent om van binnenuit mee te bouwen aan uw organisatie, met de frisse blik van een nieuwkomer en met de betrokkenheid van een medestander.

 

Wij zetten al onze expertise en ervaring in dienst van de vraag binnen uw organisatie.

Het tijdelijk karakter van onze medewerking verhindert niet dat wij ons in uw organisatie bewegen als ‘een van jullie’. Wij denken en werken binnen uw organisatie mee in ‘wij’-termen. Dat kan in een lijnfunctie, in een stafpositie of in een projectrol.

Business partnering is aangewezen wanneer een intensieve aanpak vereist is, wanneer het belangrijk is dat wij ‘mee het bad’ in gaan om vertrouwen op te bouwen met de medewerkers, om met een observerende deelname een goed zicht te krijgen op de gestelde vraag, om van binnenuit te kunnen meewerken aan de oplossing.

 

Bever Management engageeert zich met business partnering voor een kortere of langere periode, voltijds of deeltijds, in functie van de behoefte van uw organisatie.

Wij engageren ons graag voor een duurzaam resultaat en stellen daarbij alles in het werk.

 

Met business partnering brengen wij extra mankracht en extra expertise binnen in uw organisatie. Tijdens onze opdracht zorgen wij voor de nodige overdracht van expertise en stellen wij alles in het werk opdat na onze opdracht de resultaten ervan duurzaam blijven doorwerken in uw organisatie.

 

Indien relevant combineren we een training aanpak en individuele of team coaching binnen de business partnering opdracht.

 

Onze holistische benadering garandeert een gezond evenwicht tussen het inzetten van technische knowhow en onze zorg voor de menskant van het samenwerken en van de veranderingen die zich aandienen.

concreet

Fouten in een ERP-implementatie heeft het vertrouwen tussen een bedrijf en zijn klanten, en tussen de medewerkers en teams binnen het bedrijf zwaar beschadigd. De financiële afdeling is binnen het jaar aan zijn derde manager toe. De financiële afdeling telt zeventien medewerkers. Ieder kent zijn taken, maar zonder heldere structuur in de groep.

In deze interim management opdracht heeft Bever Management ingezet op twee sporen: het optimaliseren van de werking van de financiële afdeling én de basis leggen voor het herstel van het vertrouwen tussen de medewerkers en de teams binnen het bedrijf.

Gedurende een traject van zes maanden optimaliseert de financiële afdeling zich in een team van twaalf medewerkers, gestructueerd in vier deelteams, met telkens een teamleader. Met de teamleaders wordt een groeitraject uitgewerkt. Voor een van de teamleaders resulteert dat na zes maanden in het opnemen van de eindverantwoordelijkheid voor de hele financiële afdeling.
Het opzetten van deze nieuwe structuur wordt gekoppeld aan het op gang brengen van een nieuwe dynamiek. Er wordt gewerkt aan de communicatie binnen het team, de relatie met de klanten en de uitwisseling met de andere afdelingen. Al doende wordt het vertrouwen terug versterkt. Medewerkers nemen opnieuw meer eigenaarschap op en vullen hun functie meer en meer procesgericht in.
Door de nieuwe interne teamdynamiek stappen enkele medewerkers, die door de historiek binnen het bedrijf gedemotiveerd ietwat in een 'buitenbaan' raakten, terug in een groeiend engagement binnen het team.
Aangepaste overlegvormen worden opgezet, en er wordt ook bewust gewerkt met verbindende communicatie. Enkele medewerkers delen hun enthousiasme hierover ook met hun familie en signaleren de positieve impact daarvan!

Met het managementteam en de kaderleden wordt een traject gestart dat focust op twee bouwstenen: vertrouwen en overleg. Bever Management werkt op maat van deze groep enkele workshops uit die uitmonden in een jaartraject waarin heel concreet rond initiatieven wordt gewerkt die het vertrouwen weer versterken, stap voor stap.

 

Voorjaar 2014

In verandertrajecten zorgt interim management voor een objectiverende aanpak. Er is geen historiek en geen toekomst verbonden aan onze opdracht binnen uw organisatie. Daarom kan Bever Management op een neutrale manier een verandertraject in goede banen leiden.

 

Een business partnering management opdracht is geen bedreiging voor de permanente medewerkers in uw bedrijf. Bever Management is de compagnon de route in de transitiefase van uw organisatie.

 

Bever Management zet business partnering in op de drie werkterreinen: strategie en afstemming, dynamisch aansturen en bedrijfsprocessen.