dynamisch aansturen

Een goeddraaiende financiële afdeling is betrokken partij in heel wat bedrijfsbrede ketenprocessen in uw organisatie.

 

Tegelijk zorgen de financiële medewerkers voor belangrijke informatie over de werking van uw bedrijf: de operationele prestaties, de rentabiliteit, de evolutie van risico’s, de evaluatie van opportuniteiten en de realisatie van budgetten in het perspectief van de strategie van uw organisatie.

Wanneer grote veranderingen op til zijn in het bedrijf, begeleidt Bever Management ook het finance team om deze veranderingen optimaal op te vangen binnen de eigen werking.

Financiële medewerkers begeleiden in hun rol, het aangepaste overleg met de collega’s van andere afdelingen, de wisselwerking tussen credit control, sales en logistiek, optimaliseren van rapporteringsprocessen...

Bever Management heeft uitgebreid ervaring in het reilen en zeilen van een financiële afdeling.

Een financiële afdeling die accuraat is in haar transactionele rol en evenwichtig in haar managementversterkende rol draagt essentieel bij tot de duurzaamheid en de wendbaarheid van uw organisatie.

Als interne leverancier van informatie speelt de financiële afdeling een belangrijke rol. Een evenwichtige aanpak in rapportering richt zich zowel op het hogere management als op de meer operationele collega’s.

 

Een evenwichtige rapportering draagt bij tot de betrokkenheid van alle medewerkers in de organisatie, zorgt dat iedereen zicht houdt op de voortgang in de realisatie van de strategie en versterkt het management.

 

Bever Management draagt bij in het opzetten van een effectieve rapportering en het opzetten van het rapporteringsproces.

Operationele financiële topics zijn vaak kwesties die raken aan bedrijfsbrede processen en daarmee handvaten bieden om ruimer in de organisatie te werken.

 

Financiële wrijvingspunten zijn vaak symptomen van sputterende bedrijfsprocessen die breder gaan dan enkel het financiële werkterrein: debiteurenbeheer, aankoopcondities, verrekenen van eindejaarskortingen, toepassen van catalogusprijzen en kortingen, verrekenprijzen tussen verschillende entiteiten binnen de organisatie.

 

Bever Management werkt aan deze wrijvingspunten, gaat naar de oorzaken door de kwesties in de context te plaatsen van het ruimere bedrijfsproces en daaraan te werken.

 

Met business partnering pakt Bever Management dergelijke thema’s aan van binnenuit, werkt tegelijk aan bedrijfsprocessen en bouwt op die manier aan duurzame en wendbare organisaties.

De wisselwerking tussen boekhouders en controllers, het evenwicht tussen de lokale belanghebbenden en de regionale en globale bedrijfsniveaus, finance als business partner...

Bever Management traint en coacht financiële medewerkers in het optimale gebruik van hun talenten.

Bever Management draagt bij in het opbouwen, verder ontwikkelen en optimaliseren van uw financiële afdeling.

Een doordachte rolverdeling binnen de financiële afdeling garandeert een optimale werking tussen de financiële medewerkers onderling. Welbegrepen functionele bijdragen in ketenprocessen zorgen voor hoge klanten- en medewerkertevredenheid. Doordachte analyses en relevante, betrouwbare en tijdige informatie ondersteunen initiatieven, bijsturingen en besluitvorming.