coaching

Wij geloven in de kracht van mensen en organisaties.

 

Door middel van coaching begeleidt Bever Management uw medewerkers, uw teams en hun managers om meer en beter in hun kracht te staan en van daaruit te bouwen aan een duurzame en wendbare organisatie.

 

Voor onze coachingtrajecten vertrekken we vanuit uw vraag, niet vanuit onze modellen. Door naar u te luisteren en door met u onze ervaring te delen, komen we samen tot een aanpak op uw maat.

 

Een coachingtraject kan op zichzelf staan, in het verlengde liggen van een training of ingebed zijn in een business partnering opdracht.

Bever Management hecht veel belang aan de vorming van de coach zelf.

Belangrijke inspiratiebronnen zijn NLP-tools, GROW (John Withmore), kernkwadranten (Daniel Ofman), Theorie U (Otto Scharmer), Spiral Dynamics, Transpersoonlijke Coaching, Verbindende Communicatie (Marshal Rosenberg), Mindfullness, Waarderend Onderzoek, e.a.

 

Door de voortdurende vorming wordt de coach gestimuleerd zelf te blijven groeien in de eigen ontwikkeling. Op die manier kan de coach anderen begeleiden in hun groei.

Teams worden gecoacht op hun interne dynamiek. Een verzameling sterspelers garandeert nog geen winnende ploeg. Aanvullend aan de individuele coaching zet Bever Management in op het coachen van het team zelf.

De rolverdeling, de complementariteit van teamleden en de wisselwerking met andere teams zijn belangrijke aandachtspunten in teamcoaching.

Ieder coachingtraject start met een intake- gesprek waarin de doelstelling door de medewerker en/of de opdrachtgever duidelijk wordt gesteld. De doelstelling wordt geformuleerd in concrete, meetbare termen, zodat de impact van het coachingtraject kan geëvalueerd worden.

 

De individuele coachingtrajecten zijn gericht op persoonlijke reflectie, ervaring en groei, en direct verbonden met de concrete leef- en werkwereld van de medewerker.

 

Met executive coaching begeleidt Bever Management leidinggevenden in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling. De leidinggevende kan zijn grenzen verleggen door zich bewuster te worden van zijn mogelijkheden en door zijn keuzemogelijkheden te verbreden in de invulling van de rol van leidinggevende.

 

 

Waar relevant kiest Bever Management voor een coachende stijl van leidinggeven in de business partnering opdrachten.

Coachend leidinggeven doet beroep op de managers en de medewerkers om in het volle bewustzijn van hun verantwoordelijkheden hun volledige mogelijkheden aan te spreken.

 

Op die manier haalt coachen en coachend leidinggeven het beste in uw mensen naar boven en verbetert de performantie van uw organisatie.

getuigenis

"Als ingenieur in de informaticabranche had ik al jaren de wens om de stap te zetten naar de energiesector. Ondanks een intensief technisch vormingsparcours weerhield iets me om concrete stappen te zetten naar een nieuwe job. Ik besloot Luc te vragen me te begeleiden in dit proces. Bij de start van de begeleiding hebben we de afspraak gemaakt om op veertiendaagse basis  mijn vooruitgang op te volgen. Luc daagt mij flink uit en daardoor trek ik stevig aan de kar... af en toe krijg ik van hem ook wel een duwtje als het me wat minder lukt.

 

Luc triggert me om voortdurend alles vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, een enorme verrijking!

 

Een belangrijk moment in het proces was mij de overtuiging eigen maken dat de nieuwe beoogde rol me als gegoten zit, en van daaruit te handelen met zelfvertrouwen. Dit was niet gemakkelijk voor me, maar met de begeleiding en de voortdurende bevestiging van Luc kon ik na een tijdje inderdaad voelen en denken vanuit de nieuwe rol... en stond ik er!"

 

Marc, industrieel ingenieur, 49 jaar, Leuven